Wykonujemy usługę dostosowania - wdrożenia serwisu do wymagań dostępności witryn Internetowych WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines). Wg Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 wszystkie instytucje publiczne w Polsce mają obowiązek dostosowanie swoich stron Internetowych do wymogów WCAG 2.0 na poziomie dostępności AA.

Oferujemy dostosowanie strony Internetowwej do w/w. wymagań zgodnie z wytycznymi. Dostosowanie możemy wykonać dla każdego rodzaju serwisu bez względu na system Content Management wdrożony w danym serwisie Inernetowym.

Dlaczego WCAG 2.0 jest takie ważne Zasada postrzegalności - komponenty interfejsu UI muszą być przygotowane dla użytkowników w sposób dostępny dla ich zmysłów Zasada funkcjonalności serwisu Internetowego
- komponenty UI oraz nawigacja musi być możliwa do użycia w sposób intuicyjny Zasada zrozumiałości
- informacje oraz UI muszą być zrozumiałe Zasada solidności
- treść musi być przygotowana i opublikowana w taki spobów by mogła być skutecznie interpretowana przez oprogramowanie wykorzystywane przez danego użytkownika.

Etapy realizacji usługi
1. Audyt serwisu Internetowego - analiza techniczna strony Internetowej, analiza funkcjonalna,
2. Przygotowanie harmonogramu wdrożenia, przedstawienie oferty cenowej
3. Dostowanie, wdrożenie WCAG 2.0
4. Szkolenie z zakresu poprawnej administracji zgodnej z wytycznymi WCAG